Installatie AFAS koppeling stap 2

Stap 2: AFAS configureren in Xelion

Om uw AFAS koppeling te activeren moeten er verschillende gegevens worden ingevuld. Met deze groep van instellingen vertelt u aan Xelion hoe de Profit connectoren te bereiken zijn.

 1. Ga naar https://apps.smartxps.com  en log in met uw account. Heeft u nog geen account? Klik dan hier.
 2. Klik links in het scherm op ‘Toepassing toevoegen’ de onderstaande pagina wordt nu getoond.
 3. Klik bij AFAS op de knop ‘Nu configureren’.  Er zijn verschillende velden aanwezig die moeten worden ingevuld om AFAS te configureren.
 4. Vul in het API token veld de waarde van het token in zoals u die in Profit heeft gegenereerd.
 5. Vul bij ‘Profit server host’ de volgende waarde in:  https://<klant_id>.rest.afas.online. Vul bij klant_id uw eigen klant id in.
 6. Vink bij ‘Synchronisatie actief’ de checkbox aan om de synchronisatie te activeren.
 7. Type dossier item is een optioneel in te vullen veld, nodig voor de upload van gespreksverslagen.
 8. Vul bij ‘URL sjabloon Profit organisatie/persoon’ https://<klant_id>.afasinsite.nl/verkooprelatie-prs?BcId=<BCID> in. Vul bij klant id uw eigen klant id in.
 9. Vink de checkbox bij ‘Mp3 opnames synchroniseren’ aan wanneer u wilt dat eventueel beschikbare mp3 opnames naar AFAS Profit worden gestuurd.
 10. Vink de checkbox bij ‘Altijd synchroniseren’ aan indien gewenst. Door het aanvinken van dit veld zal altijd een volledige synchronisatie plaatsvinden (ook al is er geen MP3).
 11. Vul een tekst in bij het ‘Tekst bij leeg onderwerp’ veld om te zorgen dat, wanneer verslagen altijd naar Profit worden gestuurd (ook al zijn deze niet ingevuld) en er is geen gespreksverslag met onderwerp ingevuld, dan wordt deze tekst meegegeven als onderwerp (omdat onderwerp een verplicht veld is).
 12. Wanneer u alle velden correct heeft ingevuld kunt u nu klikken op opslaan. Gefeliciteerd, de configuratie van de synchronisatie is geregeld! Het kan even duren alvorens de resultaten in Xelion zichtbaar worden.

*Let op: De connectoren zijn alle drie nodig! Mocht er bezwaar zijn tegen het overhalen van data uit een van de connectoren, dan kan met filters gezorgd worden dat een connector nooit daadwerkelijk data terug geeft. Dit kan de Afas specialist regelen.

Xelion triggers

In Xelion kunnen twee triggers worden ingegeven. De eerste trigger opent een klant/bedrijvenkaart in Insite bij een binnenkomend gesprek, de tweede wordt gebruikt om gespreksverslagen te uploaden. Voor beide triggers moet binnen AFAS nog wat extra worden geconfigureerd, zie hiervoor het Addendum.